(Kalkylator) Räkna om hundår till människoår

Det finns goda anledningar att hålla ett öga på hur gammal hunden är i människoår. Dels kan du som ägare enklare förstå hundens vardagliga behov vad gäller motion, mat och sömn.

Samtidigt blir det enklare för veterinären att ge korrekta rekommendationer vad gäller kost, medicin och vård. 

Jag har satt samman en enkel kalkylator som hjälper dig räkna ut hur gammal hunden är i människoår baserat på en formel framtagen av forskare på University of California.

Kalkylator: Hundår till människoår

Kalkylatorn använder formeln Människoår = 16 * ln(hundår) + 31 men det finns även alternativa uträkningar för att få fram hundens ungefärliga ålder i människoår

Räkna hundår till människor

De flesta har hört talas om och använt sig av det gamla sättet att räkna hundår i människoår – ett hundår är lika med 7 människoår. 

Varför man använt detta räknesätt i så många år kan ha att göra med att förhållandet 1:7 baserats på att hundar hade en medellivslängd på 10 år och människor på cirka 70 år.

Detta har dock på senare tid visat sig vara helt fel, speciellt när det gäller unghundar. En niomånaders gammal tik kan till exempel få valpar, vilket är en omöjlighet för den mänskliga naturen i motsvararande människoår. 

Den nya formeln för att beräkna hundår till människoår är framtagen av forskare på University of California i San Diego, USA. Studien, som publicerades i bioRxiv, ser ut som som följande: 

Formel för att räkna ut hundår till människoår

Människoår = 16 * ln(hundår) + 31

Exempel: En hund är 5 år gammal, vilket ger logaritmen 1,6. Denna multipliceras därefter med 16 och adderar 31.

Därmed är en 5-årig hund 56,8 år gammal i människoår (16 x 1.6 + 31 = 56,8)

Nedan berättar vi mer om själva forskningen bland hundar av rasen Labrador Retriever som har lett till framtagandet av formeln. Resultatet av beräkningen kan därmed ses som ungefärlig eftersom åldrandet av olika raser varierar, inte minst beroende på storlek. 

Hundår i människoår (Tabell)

HundårMänniskoår (avrundade)
131
242
349
453
557
660
762
864
966
1068
1169
1271
1372
1473
1574

Hur kom forskarna fram till formeln för att räkna ut hundår till människoår?

Som vi alla vet innehåller DNA viktig information om uppbyggandet av våra kroppar och vårt DNA förändras i takt med att vi åldras. Genom att studera dessa förändringar kan man beräkna en människas ”epigenetiska klocka”.

Epigenetik är den del av den genetik som omfattar genernas av- och på-aktivering under påverkan av miljön. 

Ute i naturen lever alla stora däggdjur, till exempel elefanter och blåvalar, ett mycket långt liv. Så är dock inte fallet när det gäller hundar, vilket har intresserat forskare i många år. Under 2019 publicerades en studie gjord av forskare vid University of California i San Diego, USA, som visar en ny metod för beräkning av hundår baserat på DNA från både människor och hundar. 

I forskningen deltog strax över 100 hundar av rasen Labrador Retriever upp till 16 år. Forskarna tillsatte metylgrupper i både hundarnas och människornas DNA-molekyler, vilket förändrade DNA-aktiviteten utan att påverka själva DNA:t. Därefter jämförde man DNA-förändringarna hos hundarna respektive människorna. 

Stora likheter med människan 

Resultaten avslöjade att människor och hundar (närmare bestämt Labrador Retriever) delar vissa likheter i sina åldringsprocesser. Detta är dock inte särskilt förvånande med tanke på vi lever tätt tillsammans och utsätts för samma kemiska och miljömässiga påfrestningar.

Informationen från studien användes sedan för att skapa en formel i syfte att kunna omvandla hundår till människoår. 

Forskningens resultat har gjort teamet förväntansfulla och nästa steg blir att testa andra hundraser med salivprov. Man vill även utföra tester på möss för att se vad som händer med deras epigenetiska markörer vid försök att förlänga deras liv med olika ingripanden.

En extra positiv aspekt med forskningen var att de deltagande hundarna inte var labbhundar. Istället användes Labradorer som bodde hemma hos familjer och levde ett normalt liv.

Uträkning baserad på storlek 

Eftersom hundens åldrande generellt sett varierar beroende på ras och storlek har American Kennel Club tagit fram ytterligare en tabell som visar åldersskillnaderna med hänsyn till hundens storlek. 

Som du kan se skiljer sig resultatet en del från den tidigare tabellen.

Vi rekommenderar därför att du utgår från båda tabeller för att få en så rättvis uppskattning av hundens egentliga ålder som möjligt.  

Hund StorlekLiten <9 kgMedel  9-22 kgStor 22-45 kgJätte > 45 kg
Hundår MänniskoårMänniskoårMänniskoårMänniskoår
115151515
224242422
328282828
432323238
536363645
640424549
744475056
848515564
952566171
1056606679
1160657286
1264697793
13687482100
14727888107
15768393114

Varför åldras stora hundar snabbare?

Som tidigare nämnt spelar hundens storlek en betydande roll vad gäller livslängd, då mindre hundar i regel lever längre än större hundraser. En stor hund lever i regel cirka 10 år, medan en liten kan glädjas åt livet i upp till 15-års ålder. 

Det finns dessutom rekommendationer att söka vård efter tidiga ålderstecken vid 11 år för små raser, vid 9 år för medelstora och vid 7 års ålder vid hundar av stora raser. 

Det är svårt att avgöra om stora hundar åldras snabbare eller om de börja åldras tidigare. En teori till detta är att den snabba tillväxten hos stora raser kan leda till en onormal celltillväxt som i sin tur kan orsaka cancer. 

En annan teori är att koncentrationen av IGF-1 är hög hos större hundraser. IGF-1 är ett tillväxthormon som har visats sig ha negativ påverkan i större doser hos människor och som kan orsaka cancer och hjärtsjukdomar. 

Det är dessutom viktigt att ta hänsyn till de sjukdomar vissa raser är mer benägna att få än andra eftersom även de kan påverka livslängden. Till exempel är hjärtproblem vanliga för rasen Cavalier King Charles Spaniel och tumörer i mage och tarm hos Jack Russel Terrier.

Varför använder man hundår? 

Hundens åldrande påminner mycket om människans. Båda arter går genom samma skeden i livet – uppväxt, mognande och åldrande med samma ålderssymptom. Med åren får vi ledproblem samtidigt som vi hör och ser sämre. Vi blir dessutom mottagligare för olika typer av sjukdomar.

En hunds livslängd beror bland annat på ras, gener, livsstil och boendemiljö. Enligt statistik lever små hundar längst – i genomsnitt 15 år – medan medelstora raser generellt sett lever i mellan 11 och 14. Kortast är livslängden för stora hundar, som ofta blir omkring 10 år gamla. 

Varje skede i livet har karakteristiska drag och därför är det viktigt att veta i vilket stadie din hund befinner sig. Det är just detta du kan ta reda på genom att omvandla hundår till människoår. Hundens människoår hjälper dig nämligen att att förstå dess behov vad gäller mat, träning och vård.

Att omvandla hundår till människoår underlättar även för veterinärer. Om din veterinär vet hundens människoålder blir det enklare att bedöma vilken mat hunden behöver, vilka vaccinationer och tandvård som är nödvändiga samt vilken vård som är mest lämplig. Rätt vård är trots allt avgörande för hundens livskvalitet. 

Om du inte vet hur gammal din hund är

Det finns andra metoder du kan använda dig av för avgöra hundens ålder om du inte är helt säker. Unga hundar har klara och blanka ögon utan rinnande tårar, pälsen är mjuk och glänsande och musklerna kännbara från alla aktiviteter. 

Om hunden fått alla permanenta tänder är den troligtvis omkring sju månader gammal. Har kindtänderna börjat gulna är den säkert i 2 – 3 års åldern.  

Hur hjälpsam var artikeln?

Klicka på en stjärna för att betygsätta

Röster: 10 , Genomsnitt 3.9/5

Inga röster än, bli den första!

Vad synd att du inte gillar artikeln!

Hjälp oss förbättra den

Vad kan vi göra bättre?